TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

 

TẦM NHÌN:

Trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà hàng khách sạn tại Việt Nam.

SỨ MỆNH:

• Không ngừng phấn đấu cho sự phát triển và bền vững của doanh nghiệp.

• Mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông của công ty.

• Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.

• Tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.